Sud oslobodio Radišića, Matića i B92 po tužbi Milanovića

Beograd -- Vrhovni kasacioni sud doneo oslobađajuću presudu po tužbi bivšeg direktora RTS Dragoljuba Milanovića protiv B92, Verana Matića i novinara Nikole Radišića.

Izvor: B92
Podeli
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Ovo je konačna presuda kojom je preinačena presuda Apelacionog suda iz 2016. i potvrđena odluka koju je doneo Viši sud godinu dana ranije.

Milanović je tražio odštetu od 500.000 dinara za povredu časti i ugleda, zbog priloga emitovanog u Vestima TV B92 u kom je Radišić rekao da je on "žrtvovao 16 radnika RTS" u zgradi RTS 1999.

Kako se navodi u odluci Vrhovnog kasacionog suda, sloboda izražavanja podrazumeva prenošenje istinitih i tačnih informacija, a u ovom slučaju je novinar B92 najavljujući prilog naveo da je tužilac proglašen odgovornim za smrt 16 radnika RTS i upotrebio termin "žrtvovao".

"Prilog novinara i njegovi komentari bazirani su na pravnosnažnoj sudskoj odluci, kojom je tužilac oglašen klrivim za krivično delo protiv opšte sigurnosti, koje je za posledicu imali smrt 16 radnika RTS, a koje je izvršeno eventualnim umišljajem. Imajući u vidu da je vrednosni sud (upotreba reči 'žrtvovanjeć) obrazovan na osnovu istinitih iskaza - pravnosnažne odluke, nema povrede prava na čast i ugled, što tužbeni zahtev čini neosnovanim", navodi se.

Milanović je obavezan da tuženima nadoknadi troškove parničnog postupka, a ova presuda je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe.

U presudi koja je sada preinačena, Apelacioni sud je 2016. naložio da tuženi Milanoviću solidarno isplate 150.000 dinara, umesto traženih 500.000.

strana 1 od 117 idi na stranu