"Preporuke poslate još 2016, MUP nije odgovorio"

Nakon jučerašnje tragedije ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, još jednog zločina u nizu, postavlja se pitanje odgovornosti.

Izvor: B92
Podeli

Zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta Gordana Stevanović u Kažiprstu je govorila upravo o ovoj temi i o nizu institucija koje su u lancu odgovornosti.

"Zdravstveni sistem, centri za socijalni rad, MUP, Tužilaštvo, pravosudni sistem, svako ima svoje nadležnosti i zadatke kada dobiju podatke da neko trpi nasilje", rekla je ona.

Prema izveštaju zaštitnika građana iz 2016. povodom 14 slučajeva ubistava žena, ombudsman je sproveo postupke kontrole i u čak 12 utvrdio propuste u radu nadležnih organa i službi.

Utvrđeno je, između ostalog, da se nasilje kvalifikuje kao porodični problemi i bračni sukobi pa se ne ispituje, da se mere u slučaju prijave nasilja u porodici i partnerskim odnosima ne preduzimaju ili se to čini na neodgovarajući način i neblagovremeno. Utvrđeno je i da policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju informacije, od kojih su neke vitalne za zaštitu žrtve, ne proverava se uvek da li prijavljeni za nasilje ima oružje, žrtva se upućuje da sama vodi postupke.

Zaštitnik građana je tom prilikom uputio 45 sistemskih preporuka za njihovo otklanjanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Ipak, na upućene preporuke nisu odgovorili svi, kaže Stevanovićeva.

"Mi smo organizovali sastanak i pozvali sve njih, gde smo govorili šta smo uočili u njihovom radu. To su sistemske preporuke i nešto ne može da se promeni za 15 dana, ali smo se dogovorili da nas obaveštavaju o tome šta su uradili. Dobili smo informacije od Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada. Od MUP-a nismo dobili povratne informacije", rekla je ona.

Jedna od preporuka je bila i nadzor u centrima za socijalni rad, kako bi se utvrdili propusti.

"Kod svih institucija slični propusti, naša želja je bila da pokažemo upravo koji su to propusti bili. Kada dođe žrtva nasilja, ako oni to ne prepoznaju kao nasilje, ako ga minimiziraju, neće biti preduzeto ono što treba", dodala je ona.

Dodaje da prvu grešku pravi "prvi službenik", ako ne prepozna nasilje.

"Jedan sistem treba da obaveštava drugi sistem. Ako se tačno zna u sistemu šta ko radi, zar nije prirodno da razmenjuju informacije", rekla je ona.

Društvo

strana 1 od 171 idi na stranu