Profesori Bogoslovskog "stavili tačku" na peticiju

Beograd -- Grupa profesora sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu oglasila se povodom peticije za "ukidanje Darvina" koja je podigla mnogo prašine u javnosti.

Izvor: B92
Podeli
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Profesori ističu da inicijative za "slične revizije" ne mogu poteći od grupe građana, bez obzira na njen sastav, već samo od same nauke.

"Put za ovakvu reviziju je dugačak i dobro utaban viševekovnom naučnom praksom koja je i omogućila naučni progres u čijim blagodetima danas ponekad uživamo, a zove se naučni rad", navodi se u pismu.

Kako se navodi, svaki od potpisnika ima priliku da prilježnim naučnim radom, na "osnovu mnoštva 'dokaza' koje su naveli na dve štampane strane, postulira novu teoriju koja će, ukoliko stekne odobrenje naučne zajednice, zameniti teoriju evolucije".

"No, pošto je put (željene) revizije naučnih teorija samo jedan (tj. gore pomenuti), zaobilaznice i prečice (u vidu peticija) moraju se, naravno, bezuslovno odbaciti", navode profesori.

Potpisnici ističu da je teorija evolucije jedina trenutno naučno prihvaćena teorija koja objašnjava razvoj života na Zemlji.

"Bez obzira na prigovore koji joj se mogu uputiti i poteškoće koje ima prilikom objašnjavanja pojedinih fenomena u istoriji razvoja života, trenutno ne postoji nijedna plauzibilna alternativna naučna teorija koja bi mogla da je zameni. Iz tog razloga, smatramo da u programu nastave biologije, na svim obrazovnim nivoima, ne postoji ništa što bi trenutno moglo da zameni teoriju evolucije ili da barem bude predstavljeno kao njena jednako plauzibilna alternativa", piše u pismu.

Takođe, oni podsećaju da postoji stav široko prihvaćen od naučne zajednice teologa širom sveta, da ne postoji nikakva "biblijska teorija stvaranja" koja se može shvatiti kao naučna teorija koja bi, kao takva, predstavljala naučnu alternativu teoriji evolucije.

"Iz tog razloga, smatramo da ne postoji nijedan razlog zbog koga bi se, u okviru nastave iz biologije, fizike, antropologije ili geografije (a podsećamo da se, jednako kao i o razvoju života, „teorije“ iz svih ovih nauka mogu pronaći u Svetom Pismu), izučavala svetopisamska naracija koja se, naizgled, bavi istim pitanjem kao i pomenute nauke. Sveto Pismo, dakle, nije, niti može biti, shvaćeno kao udžbenik ili konačni arbitar bilo koje naučne discipline", piše u pismu.

Potpisnici skreću pažnju na to da tekstovi o stvaranju iz Knjige postanja 2čak ni žanrovski ne odgovaraju naučnom tekstu".

"Shvatanje Svetog Pisma kao poslednjeg kriterijuma istine svake pojedinačne nauke potiče iz (teološki neutemeljene) ideologije američkog kreacionizma. Zbog svega toga, uvereni smo da alternativa jednoj naučnoj teoriji može biti samo druga naučna teorija", kažu oni.

Na drugoj strani, oni navode da biblijska naracija o stvaranju, kao i mnogo šta drugo, može i treba da se izučava, u osnovnim i srednjim školama, u okvirima nastave iz veronauke, književnosti, umetnosti, filosofije i sl, kao i u okvirima odgovarajućih visokoškolskih programa.

"Ta vrsta obrazovanja donosi važnu i preko potrebnu lepezu saznanja o hrišćanskom shvatanju Boga, sveta i čoveka, a uz to i sistem vrednosti koji igra važnu ulogu u obrazovanju i vaspitanju dece. Hrišćanska vera u Trojičnog Boga, koji je slobodni tvorac sveta i života, uopšte nije (nužno) u sukobu sa teorijom evolucije", navode profesori.

Grupa profesora sa Bogoslovskog fakulteta ističe i da "baš kao što hrišćansko tumačenje Svetog Pisma na polju biologije ne može ponuditi valjanu naučnu alternativu, ni biologija (fizika, ili antropologija) ne može ponuditi valjanu religijsku alternativu hrišćanskom učenju o Bogu, čoveku i svetu".

"Svaki sličan pokušaj, kakav se može sresti među brojnim zastupnicima scijentizma, budući zasnovan na temeljnom nerazumevanju, principijelno odbacujemo", piše u pismu.

Na kraju, oni izražavaju načelno uverenje u vrednost očuvanja autonomije naučnih disciplina, kao i uverenje da nastavni program iz veronauke, biologije, fizike (i drugih prirodnih nauka) nije u međusobnom konfliktu koji zato ne treba veštački i po svaki cenu izazivati.

"U svetlu svega prethodno rečenog, izražavamo nadu i uverenje da nadležne institucije, prvenstveno Narodna skupština i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, neće reagovati na pomenutu peticiju pokretanjem ikakvog procesa koji bi doveo u pitanje izučavanje teorije evolucije u okvirima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Samo na taj način će biti obezbeđena vrednost i autonomija nauke, koja, kako se u spomenutoj peticiji s pravom ističe, ne sme biti zatvorena u okvire dogme i ideologije", piše u pismu.

Potpisnici su redovni profesori episkop dr Maksim Vasiljević, protoprezviter dr Vladan Perišić, protoprezviter dr Radomir Popović, dr Predrag Dragutinović, vanredni profesori dr Rade Kisić, docenti đakon dr Zdravko Jovanović, prezviter dr Aleksandar Đakovac, prezviter dr Zoran Devrnja, dr Marko Vilotić,
dr Andrej Jeftić i asistenti prezviter msr Vukašin Milićević i msr Nenad Božović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 143 idi na stranu