Hag: Rok Šešelju 72 sata

Hag -- Apelaciono veće Haškog tribunala pozvalo je odbranu Šešelja da se u roku od 3 dana izjasni o zahtevu Tužilaštva da hitno bude primenjena odluka apelacionog veća

Izvor: Beta