20 godina Mosta RSE

Beograd -- Emisija Most Radija Slobodna Evropa, čiji je autor Omer Karabeg, ove nedelje obeležava dvadestogodišnjicu postojanja.

Izvor: B92
Podeli

Most je pokrenut 1994. godine (prva emisija objavljena je 24 aprila ), kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Cilj je bio da se proveri da li se i pored rata i pored ubitačne propagande koja je širila mržnju, i pored satanizacije svega što nije naša nacija, naša vera, naše pleme, može voditi dijalog.

Pokazalo se da se može razgovarati čak i o najosetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum saglasnosti i da na prostoru bivše Jugoslavije ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog.

Most na izvestan način predstavlja svedočanstvo o tome da su dijalog i tolerancija bili mogućni i u najtežim ratnim vremenima, kao i da mržnja i ksenofobija nisu prirodno stanje na ovim prostorima, kao što su tvrdili ideolozi rata.

U Mostu se vodio dijalog o posledicima raspada bivše Jugoslavije, o sudbini Bosne i Hercegovine i Kosova, o prilikama u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, o sličnostima i razlikama između država regiona, o mogućnosti uspostavljanja ratom pokidanih veza.

Do sada objavljeno preko 800 Mostova, a u dijalozima učestovalo preko 1500 ličnosti sa područja bivše Jugoslavije. To su bili opozicioni lideri, predstavnici vlasti, publicisti, pisci, glumci, sveštenici, naučni radnici.

Moglo bi se reći da je kroz Most prošao najveći broj ličnosti koje su nešto značile i danas znače u regionu Zapadnog Balkana.

U Mostu je do sada vođeno preko 100 albansko-srpskih dijaloga. Polemisali su Vuk Drašković i Azem Vlasi, Oliver Ivanović i Adem Demaći, Mihajlo Marković i Fehmi Agani i mnogi drugi.

Most Radija Slobodna Evropa je bio jedino mesto gde se vodio javni dijalog između Srba i Albanaca. Gledišta nisu približena, svako je ostao na svojim pozicijama, ali se o vrućim temama ipak razgovaralo. Iako je većina razgovora imala karakter oštrih polemika, oni su se odlikovali kulturom dijaloga, tolerancijom i spremnošću da se sasluša tuđe .

Dijalozi, koji su vođeni u Mostu, publikovani su u dve knjige. Prvih sto dijaloga, nastalih u toku rata, objavljeni su 1998. godine pod naslovom “Most Dijaloga, razgovori ratu usprkos”.

Druga knjiga Mostova objavljena 2000. godine nosila je naslov “Dijalog na buretu baruta” i sadržavala je 50 srpsko-albanskih dijaloga vođenih u periodu 1994.-2000. godine. Knjiga je objavljena na srpskom i na albanskom jeziku.

Omer Karabeg dobio je za Most nagradu ”Jug Grizelj”. Dobitnik je i nagrade "Dr Erhard Busek" za doprinos boljem razumevanju u Jugoistočnoj Evropi koju dodeljuje SEEMO - Medijska organizacija Jugoistočne Evrope.

Od nastanka Mosta 1994. godine tekstove dijaloga prenosili su mnogi dnevnici i nedeljnici u regionu: u Srbiji Danas i Vreme, u Bosni i Hercegovini Oslobođenje, Dani i Svijet, u Crnoj Gori Vijesti i Monitor, na Kosovu Koha Ditore, u Hrvatskoj Večernji list, Novi list i Zarez i u Makedoniji Nova Makedonija.

Društvo

strana 1 od 6527 idi na stranu