"Srbi ne vole svoje modernizatore"

Novi Sad -- Srbija ne voli svoje modernizatore, zbog čega i ne može da se modernizuje, ocenio je sociolog Đokica Jovanović na tribini u Novom Sadu.

Izvor: Beta
Podeli

"Srbija ne voli svoje modernizatore, ona ih ostavlja po strani, iako nužno mora da se modernizuje. Ona se nevoljno prilagođava evropskim tendencijama. Ipak, Srbija ima šanse da se modernizuje, ali tek onda kada se bude okrenula svojim modernizatorima", rekao je Jovanović .

On je ocenio da je etnički nacionalizam dominantan u Srbiji i dodao da se u takvoj vrsti nacionalizma nacija razumeva kao usud, kao nešto što nam je sudbinski dodeljeno, umesto da se razumeva u modernom smislu, kao individualna politička odluka o pripadanju ili nepripadanju naciji.

Jovanović je upozorio da odluka da se ne učestvuje u progresu košta više, nego odluka da se u progresu učestvuje. Dodao je da Srbija u procesu modernizacije nužno mora proći i kroz proceš "dešovinizacije".

Istoričarka Olivera Milosavljević kazala je da nacionalisti prihvataju multikulturalizam, ali osećaju nelagodu od interkulturalizma. Po njenim rečima, autoritarno-patrijarhalni kulturni obrazac je u Srbiji i danas vrlo jak.

Sociolog Mirko Đorđević ocenio je da je Srbija zastala u zatvorenom krugu patrijarhalne zajednice. "Modernizacija je proceš koji je u Srbiji uvek bio manjinski. Kod nas cveta organicistička misao koja društvo posmatra kao rod, kao pleme, kao biološki organizam koji ima glavu, udove... Iz toga proizlaze i nacistička i fašistička ideologija, kao logična posledica ovako zatvorenih društvenih zajednica", rekao je Đorđević.

Po njegovim rečima, nacija nije ni rod, ni pleme, ni mitologija, ni stereotip, već nacija predstavlja permanentni plebiscit.

"Nacija je u modernom smislu samo takva i moguća. A kod nas je nacija nepromenljiva metafizička kategorija", kazao je Đorđević.

On je upozorio da se u pojedinim krugovima Srpske akademije nauka i umetnosti koju je nazvao "staračkim domom zvanim SANU", i Srpske
pravoslavne crkve ljude poput Dositeja Obradovića i druge prosvetitelje, reformatore i moderniste shvataju kao "zle duhove".

"Kod nas ne postoji kulturni obrazac, imamo nacionalni i epski obrazac, ali ne kulturni u modernom smislu. Takođe, hrišćanstvo se
u civilizacijskom smislu nikada ovde nije primilo. I danas imate naglašenu pagansko-ritualnu, anticivilizacijsku matricu", ukazao je
Đorđević.

Na tribini u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine je promovisana knjiga Đokice Jovanovića "Prilagođavanje: Srbija i moderna - od
strepnje i sumnje".

strana 1 od 201 idi na stranu