"Uništene sve kriminalne grupe"

Beograd -- Snežana Malović kaže da je vlada stala na put kriminalu i korupciji: "Uništene su sve kriminalne grupe na ovom području i šire koje su mogle da ugroze državu".

Izvor: Beta
Podeli

"Potvrdu da je Srbija na pravom putu dobili smo i od Evropske komisije i u jučerašnjem mišljenju Saveta ministara EU o dodeljivanju statusa kandidata", rekla je ministarka pravde na skupu "Ljudska prava, novo krivično zakondavstvo i nova kaznena politika" održanom u Narodnoj banci Srbije.

Ako postoji neko ko sumnja da Vlada Srbije nije posvećena poboljšanju kvaliteta života građana i zaštiti njihovih prava, odgovor mu je upravo reforma pravosuđa, navela je ministarka pravde.

Snežana Malović je rekla da će, ako vlada ne omogući sprovođenje zakona, sistem vrednosti biti narušen i ići na ruku kriminalcima, čime bi se društvo vratilo u prošlost i devedesete godine.

Prema njenim rečima, prioritet Ministarstva pravde je unapređenje zaštite ljudskih prava, a u prethodne tri godine je, kako kaže, sprovedena sveobuhvatna reforma krivičnog zakonodavstva izmenama Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku i pooštravanjem kaznene politike.

"Ali ovde se ne zaustavljamo. Planiramo dalje izmene zakondavstva, dalje pooštravanje sankcija i uvođenje novih krivičnih dela", rekla je Malovićeva i najavila da će i zločin iz mržnje biti ozbiljno kažnjen.

Ona je takođe rekla i da reforma pravosuđa nije jednostavna, jer je "došlo do korenitih izmena u srpskom pravosuđu" koje se prvenstveno odnose na promenu svesti građana i nosilaca pravosudnih funkcija.

Ministarka pravde je dodala da novi ZKP "karakterišu izuzetno savremena rešenja" koja idu u pravcu ubrzavanja postupka, jačanja aktivnosti tužioca kroz uvođenje tužilačke istrage i obezbeđenja specijalnih istražnih mera primenljivih pre svega na krivična dela organizovanog kriminala.

"Svim ovim krivično-pravnim izmenama stvorili smo efikasno sredstvo u zaštiti i potpunom ostvarivanju ljudskih prava", rekla je Snežana
Malović.

Skup su organizovali Centar za demokratiju i nemačka Fondacije "Fridrih Ebert".

Društvo

strana 1 od 195 idi na stranu