SZO reagovala na Insajder

Beograd -- Svetska zdravstvena organizacija objavila je na svom sajtu saopštenje kao reakciju na prvu emisiju serijala Insajder „Kupoprodaja zdravlja“.

Izvor: B92
Podeli

U dokumentu pod naslovom „Odgovori svetske zdravstvene organizacije na zabrinutost u Srbiji povodom aktivnosti tokom pandemije svinjskog gripa“ ne iznosi se nijedan novi podatak u odnosu na odgovore, koje je u Insajderu B92 dao predstavnik te organizacije Gregori Hartl.

Saopštenje SZO koje je objavljeno na sajtu, na razne adrese putem mejla prosledio je epidemiolog iz Srbije Zoran Radovanović, koji navodi da su ga kolege iz SZO zamolile da na što više adresa pošalje reakciju te organizacije na emisiju Insajder.

U mejlu se navodi da je dokument odnosno saopštenje, rezultat jučerašnje intenzivne razmene poruka na liniji Ženeva - Kopenhagen - Beograd i da je usledio nakon emisije Insajder.

SZO se u saopštenju ponovo poziva na zaključke Komiteta za reviziju postupaka te organizacije tokom svinjskog gripa u kojem je navedeno da nisu pronađeni dokazi da je farmaceutska industrija uticala na SZO da proglasi pandemiju svinjskog gripa 2009. godine.

Podsetimo, Insajder je u prvoj epizodi novog serijala objavio i taj izveštaj, ali i izveštaj Saveta Evrope, koji je sproveo istragu i koji je zaključio da praktično pandemije nije ni bilo i da postoji sumnja da su pojedini stručnjaci koji su radili za SZO bili u sukobu interesa jer su radili i za farmaceutsku industriju.

U saopštenju koje je SZO objavila kao reakciju na Insajder kaže se da je Komitet za reviziju utvrdio da nije promenjena definicija pandemije.

Novinari Insajdera su međutim utvrdili da SZO jeste neposredno pre proglašenja pandemije svinjskog gripa iz definicije pandemije izbacila kriterijum da bolest mora da bude ozbiljna, sa velikim brojem smrtnih ishoda.

Da je taj kriterijum ostao kao uslov da se proglasi pandemija, SZO ne bi mogla da proglasi pandemiju svinjskog gripa.

U Insajderu su objavljeni i dokumenti koji su stajali na sajtu SZO, a koji su u međuvremenu uklonjeni sa sajta, a iz kojih se vidi da je definicija pandemije promenjena mesec dana pre proglašenja pandemije svinjskog gripa.

Osim toga, SZO u svom saopštenju navodi da je vakcina protiv svinjskog gripa bezbedna, ali i dalje iz ove institucije nema odgovora na pitanje kako su predstavnici SZO mogli da savetuju trudnicama da prime vakcinu, ako su znali da vakcina nije bila uopšte ispitana na trudnicama.

Odgovor predstavnika SZO Gregori Hartla mogli ste da vidite u prvoj epizodi novog serijala Insajdera.

Gregori Hartl: Vakcina je proizvedena u normalnom vremenskom periodu, za to je obično potrebno 5 do 6 meseci. Toliko je potrebno da se proizvede vakcina protiv influence. U svakoj fazi procesa bila je testirana njena bezbednost, I u trenutku kada je puštena u promet istraživanja su pokazala da je vakcina podjednako dobra, ili približno dobra, kao I ona za sezonski grip.

B92: Mnogi stručnjaci kažu da nije do kraja testirana?

Gregori Hartl: Ok. Bila je testirana.

B92: Tvrdite da je bila testirana u normalnoj proceduri?

Gregori Hartl: Bila je….aaaa….čekajte moram da razmislim….bilo je to pre dve godine, to je mnogo vremena…

B92: Možete da razmislite….

Gregori Hartl: … hmmm, redovne procedure su bile poštovane ...

B92: Kako je SZO mogla da savetuje vakcinu trudnicama ako vakcina nije bila testirana na tridnicama?

Gregori Hartl: Ja zaista u ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje, ne mogu na to da odgovorim ovako iz glave, to je bilo pre dve godine, ne mogu da odgovorim.

B92: Da li ste znali da nije testirana na trudnicama?

Gregori Hartl: Zaista neću da odgovorim u ovom trenutku!

U prvoj epizodi "Kupoprodaja zdravlja", Insajder se bavio isključivo vakcinom protiv svinjskog gripa, a ne i vakcinom protiv sezonskog gripa, tako da nije jasno zbog čega je SZO u svom saopštenju poručila građanima da je vakcina protiv sezonskog gripa bezbedna. U emisiji insajder nije ni rečeno da nije bezbedna vakcina protiv sezonskog gripa, već da nije do kraja ispitana vakcina protiv svinjskog gripa. Nova epizoda Insajdera na programu je u ponedeljak u 21h.

B92 prenosi u celosti saopštenje Svetske zdravstvene organizacije, tela UN sa sedištem u Ženevi, od 1. novembra 2011. godine:

U januaru 2010, Izvršni odbor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) prihvatio je predlog generalnog direktora da se započne sa pregledom iskustava prikupljenih kao globalni odgovor na pandemiju gripa A (H1N1) 2009. godine. U skladu sa odredbama Međunarodnih zdravstvenih propisa 2005. (IHR), obavezujućeg sporazuma potpisanog od strane 194 države članice SZO, odbor za reviziju sastavljen od spoljnih eksperata je ustanovljen da bi napravio procenu (kao jedan od tri cilja) trenutne globalne reakcije na pandemiju H1N1 (uključujući i ulogu SZO).

Finalni izveštaj IHR Odbora za reviziju je objavljen u maju 2011. godine, nakon više od godinu dana plenarnih sastanaka, i nakon svedočenja širokog spektra ljudi i savetodavnih sesija. Svedočanstva su predstavili pojedinci, gde su uzele učešća i državne partije, nacionalne IHR ključne tačke, međuvladine organizacije, nevladine organizacije, agencije Ujedinjenih nacija, industrija, profesionalci koji rade u zdravstvu, stručnjaci, članovi medija, predsedavajući odgovarajućih odbora i Sekretarijat SZO. Plenarni sastanci su bili otvoreni za medije.

Glavni zaključak ovog Odbora, koji se odnosi na ulogu SZO tokom pandemije gripa A (H1N1) 2009. godine je bio sledeći: “SZO je dobro postupio na mnogo načina tokom pandemije, a suočen sa sistemskim poteškoćama, pokazao je i izvesne nedostatke. Odbor nije pronašao nikakve dokaze za malverzacije“.

Izveštaj se takođe bavio i linkovima koje je SZO imao sa privatnom industrijom, uključujući i farmaceutsku industriju; konkretnije, u pasusu 35 izveštaja stoji:

“Koliko je Odbor za reviziju uspeo da utvrdi, nijedan kritičar SZO nije dostavio nikakav direktan dokaz da je došlo do komercijalnog uticaja na donošenje odluka. U intervjuima sa zaposlenima i članovima savetodavnog odbora, uključujući Stratešku savetodavnu grupu stručnjaka i Odbor za hitne slučajeve, i sa predstavnicima industrije, kao i kroz pregled unutrašnjih i spoljnih dokumenata, Odbor za reviziju nije našao nijedan dokaz za pokušaj uticaja ili izvršeni uticaj u ime komercijalnog interesa na date savete ili na odluke koje je donela SZO. Po mišljenju Odbora, zaključak od strane nekih kritičara da se akcije od strane SZO mogu pripisati nekim nevidljivim komercijalnim uticajima, ignoriše moć ključne parole javnog zdravlja, a to je da sprečava širenje bolesti i spašava živote”.

Akcije vezane za javno zdravlje koje je preduzela SZO tokom pandemije zasnovane su na principima predostrožnosti usled suočavanja sa polovičnim i često oprečnim informacijama koje su bile dostupne u aprilu i maju 2009. godine. Bilo je mnogo naznaka na početku pandemije u Meksiku da je bolest ozbiljna. Budući da su vakcine protiv gripa bezbedne i efikasne za sve starosne grupe, zemlje su kupovale vakcine ne bi li zaštitile svoje stanovnike. Potonja studija je pokazala da nema razlike u bezbednosti između vakcina sa pojačavačem i bez pojačavača. Ako bi se dogodila nova pandemija, SZO bi sproveo iste mere za zaštitu javnog zdravlja koje je sproveo i 2009. godine.

IHR Odbor za reviziju je takođe zaključio da grip A (H1N1) 2009. godine zadovoljava definiciju pandemije na osnovu stepena širenja. Definicija pandemije u sebi ne sadrži kriterijum jačine i nije izmenjena 2009, kako bi se eliminisao takav kriterijum. Izveštaj je odobren od strane država članica SZO na 64. Svetskoj zdravstvenoj skupštini u maju, 2011.

Ministarstvo zdravlja Srbije usko sarađuje sa SZO/Evropa na polju praćenja gripa i vakcinacije. Srbija podnosi izveštaje SZO/Evropa regionalnoj platformi EuroFlu.

Preporuka za vakcinaciju za sezonu gripa 2011-2012

Sezonska vakcinacija protiv gripa je bezbedna i efikasna mera zaštite od koje mogu imati koristi sve starosne grupe, ali je posebno važna za ljude s višim stepenom rizika od komplikacija od ozbiljnog gripa, i za ljude koji se brinu o visoko-rizičnim pojedincima. Kod zdravih odraslih ljudi, vakcina protiv gripa može da spreči 70-90% bolesti izazvanih gripom, a kod starije populacije, vakcina smanjuje mogućnost dobijanja ozbiljnih bolesti i komplikacija do 60% i smrtni ishod do 80%. Specifične starosne grupe mogu biti posebno targetirane za vakcinaciju u zavisnosti od ciljeva nacionalnog programa vakcinacije, dostupnosti vakcine, i mogućnosti da se primeni vakcinaciona kampanja u tim ciljnim grupama.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 169 idi na stranu