"Pravda u Srbiji je dostižna"

Na godišnjem savetovanju sudija na Zlatiboru ocenjeno da je pravda u Srbiji dostižna i da je pravosuđe sposobno da se odupre svim vrstama pritisaka.

Izvor: Tanjug
Podeli

Prema rečima ministarke pravde Snežane Malović, pravosuđe je pokazalo da je sposobno da donese presude u najdelikatnijim predmetima.

"Vaša uloga je od presudnog značaja, jer zadaje poslednji udarac organizovanom kriminalu i korupciji", poručila je Malovićeva sudijama u Srbiji.

Ona je rekla i da pravosuđe mora dobiti puni smisao tako da svaki građanin oseti da mu je pravda dostižna i da do nje može doći u razumnom roku.

Predsednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević rekao je da prvi rezultati reformisanog pravosuđa pokazuju da je u Srbiji pravda dostižna i da se do nje može doći putem pravičnog presuđenja.

Prema rečima predsednice Skupštine Srbije Slavice Đukić Dejanović, brojnost tog skupa, u čijem radu učestvuje 1.200 sudija iz zemlje i regiona, jeste parametar koji pokazuje da pravosuđe učestvuje u reformama naše zemlje i pomaže da se unapredi njen ugled u svetu i ostvari efikasna zaštita prava građana.

"Svesna sam da i ako temelji reformi počivaju na zakonodavnoj vlasti na vama je najdelikatniji deo posla da primenite te zakone", rekla je Đukić Dejanovićeva i ocenila da je taj skup podsticaj Srbiji da ide putem koji sigurno vodi boljem životu njenih građana.

Otvarajući skup sudija, predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović istakla je da je to najznačajnije i najveće savetovanje sudija. Prema njenim rečima, efikasnosti zaštite prava građana, vladavine prava i pravne sigurnosti doprineće i razmena iskustava i diskutovanje o spornim i aktuelnim pitanjima koja su pred pravosuđem Srbije.

Ona je rekla i da se reforma pravosuđa u Srbiji nastavlja i da teži dostizanju nezavisnog sudstva i nezavisnosti svakog sudije, kao i postizanju pravosuđa koje će raditi transparentno, efikasno i odgovorno u cilju vladavine prava i pravne sigurnosti.

Tokom dvodnevnog savetovanja, koje se održava u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, sudije svih sudova Srbije diskutovaće o aktuelnim i spornim pritanjima koja se javljaju u praksi, novim zakonskim institutima i rešenjima. Sudije će tokom savetovanja učestvovati u radu sekcija koje su podeljene na krivičnu i građansku materiju, a uvodne referate za diskusiju izložiće najeminentniji pravni stručnjaci u državi.

Društvo

strana 1 od 6563 idi na stranu