Info / Nauka 0

Dodeljen Nobel i za hemiju

Stokholm -- Izraelski naučnik Danijel Šehtman dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za okriće obrazaca u atomima - takozvanih kvazikristala

Izvor: Tanjug

Nobelov komitet za hemiju navodi da je Šehtman otkrio "kvazikristale", obrasce nalik "fascinantnim arapskim mozaicima reprodukovanim na nivou atoma" koji se nikada ne ponavljaju.

Do ovog otkrića, naučnici su smatrali da se obrasci u kristalima obavezno ponavljaju.

Šehtman je profesor na izraelskom Tehnološkom institutu u Haifi. Radi i kao profesor na Univerzitetu u Ajovi i kao stručni saradnik Laboratorije Ames pri američkom ministarstvu energije.

Nagrada za hemiju, vredna 10 miliona švedskih kruna (1,45 miliona dolara) je treća dodeljena Nobelova nagrada za ovu godinu, posle priznanja za medicinu i fiziku, čiju su laureati saopšteni u ponedeljak i utorak.

Komentari 0
Čitajte
Pošalji komentar