Pištaljka: Prećutani dokument Vlade

Beograd -- Portal Pištaljka objavio dokument na osnovu kojeg se Vlada u oktobru 2008. obavezala da će novcem građana platiti štetu ako "Ina" dobije spor protiv "Lukoila".

Izvor: B92
Podeli

Pištaljka je proverila Službeni glasnik iz 2008. i nije našla zaključak Vlade o produženju garancije, iako su izvori iz Vlade izjavljivali da nije bilo tajnosti.

Nije jasno zašto Vlada nije tražila da i Lukoil produži svoje obaveze prema Srbiji za još pet godina – da ne otpušta radnike i da ne prodaje imovinu, navodi antikorupcijski portal "Pištaljka".

Takođe, Vlada se obavezala da – ako sud presudi u korist Ine – Lukoil neće morati da prenese imovinu na hrvatsku kompaniju, čime se direktno umešala u posao suda, navodi se na tom sajtu.

Vlada se, podsetimo, zaključkom usvojenim 23. oktobra 2008. obavezala da će Lukoilu do 2013. godine nadoknaditi iz budžeta, odnosno novcem građana, svu eventualnu štetu koja bi nastala u slučaju da hrvatska Ina dobije spor protiv Agencije za privatizaciju, Akcijskog fonda i Lukoila koji od 2001. vodi pred Privrednim sudom u Beogradu. Ina traži povraćaj imovine, za koju smatra da je nelegalno oduzeta devedesetih godina, ili naknadu troškova u ukupnoj visini od oko 190 miliona evra.

Kompanija Beopetrol, nastala od imovine koja je u bivšoj Jugoslaviji pripadala Ini, prodata je Lukoilu 2003. godine. Tadašnja Vlada obavezala se da ruska kompanija neće snositi nikakve troškove ako Ina dobije spor, niti da će morati da bilo koji deo imovine prebaci na hrvatsku firmu, a Vlada Mirka Cvetkovića produžila je tu garanciju.

Pošto Vlada Srbije nije objavila dokumenta, "Pištaljka" je, kako navodi "zahvaljujući anonimnom duvaču u pištaljku", objavila dokument pod nazivom "Informacija o obavezama koje bi mogle da nastanu u sudskim sporovima povodom prodaje kapitala u sprovođenju postupka privatizacije preduzeća za proizvodnju i prodaju naftnih derivata Beopetrol A.D. Beograd". Na osnovu ove informacije Vlada je 2008. usvojila zaključak o produženju istekle garancije Lukoilu.

Sledeće ročište u sporu koji Ina pred Privrednim sudom u Beogradu vodi protiv Agencije za privatizaciju, Akcijskog fonda i Lukoila zakazano je za 17. septembar.

Dokument Vlade možete skinuti iz priloga ove vesti:

Izvod iz vladine Informacije

Navodimo izvod iz vladine Informacije o obavezama koji mogu nastati iz sudskih sporova Ine i Lukoila oko imovine Beopetrola:

"Prodavac se obavezao Kupcu da će učiniti sve što je moguće da obezbedi da Republika Srbija (preko svojih ovlašćenih predstavnika) koristi sredstva koja joj budu na raspolaganju, kojima bi sprečila bilo kakvu odluku u vezi sa zahtevima INA-e (uzimajući u obzir činjenice i pitanja koji su trenutno predmet zahteva INA-e, a koji nalažu da je INA vlasnik imovine i sredstava Subjekta privatizacije, i odnose se na druga povezana pitanja) tako da ni Subjekt privatizacije (uključujući bilo koje Zavisno preduzeće), niti Kupac neće biti obavezni da prenesu INA-i bilo koju imovinu koja je trenutno u vlasništvu Subjekta privatizacije ili koju isti koristi, niti da isplate INA-i bilo kakvu nadoknadu ili odštetu u pogledu izgubljene dobiti ili za umanjenje vrednosti imovine (ili po bilo kom drugom osnovu) niti bi se omogućilo da se INA proglasi vlasnikom bilo koje imovine ili sredstava Subjekta privatizacije (…)"

"Imajući u vidu prethodne činjenice, neophodno je da Vlada usvoji predloženi zaključak, kojim bi prihvatila da do 22. oktobra 2013. godine, prema kupcu kapitala odnosno imovine u postupku privatizacije Preduzeća za proizvodnju i promet naftnih derivata “Beopetrol” A.D. Beograd, ispuni punovažnu i dospelu obavezu koja može da nastane za Agenciju za privatizaciju po osnovu sudskih sporova kupca ili subjekta privatizacije sa preduzećem INA d.d. Zagreb, Republika Hrvatska, a u skladu sa predmetnim ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala. Usvajanje predloženog zaključka bio bi preduslov na osnovu koga bi Prodavac i Kupac izmenili relevantne ugovorne obaveze. Produžetak važenja garancije Vlade Republike Srbije i predmetne ugovorne obaveze opravdani su sa stanovišta obezbeđivanja pravne sigurnosti aktuelnim i potencijalnim učesnicima u procesu privatizacije, a posebno imajući u vidu potrebu ubrzanog okončanja privatizacije u cilju daljeg sprovođenja reformi."

"Shodno svemu navedenom, prihvatanjem predloženog zaključka stvorili bi se uslovi da se pristupi potpisivanju aneksa ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala kojim bi se izvršila izmena teksta člana 7.7.2. tako da se tekst 'koja je punovažna u periodu od pet (5) godina nakon Dana zatvaranja' zameni rečima 'koja je punovažna u roku od deset (10) godina od Dana zatvaranja'. Ovim bi se garancije Vlade produžile do 22. oktobra 2013. godine, čime bi se delimično izašlo u susret zahtevima Kupca, a u cilju uspešnog okončanja postupka privatizacije."

Informacija o obavezama koje bi mogle da nastanu u sudskim sporovima povodom prodaje kapitala u sprovođenju postupka privatizacije preduzeća za proizvodnju i prodaju naftnih derivata Beopetrol A.D. Beograd
Informacija Vlade.pdf (133.74 KB)

Info

strana 1 od 895 idi na stranu