Stroži uslovi za odlazak u penziju

Beograd -- Skupštini dostavljen Predlog izmena Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, kojim su predviđeni stroži uslovi za odlazak u penziju.

Izvor: Beta
Podeli

Tim predlogom je planirano da se od naredne godine postepeno povećavaju uslovi za sticanje starosne granice za odlazak u penziju.

Tako bi od 2022. godine u penziju muškarci išli sa 40 godina staža i 58 godina života, a žene sa 38 godina staža i 58 godina života.

Predlogom koji je danas dostavljen Skupštini Srbije predviđeno je da od 2011. godine u starosnu penziju mogu ići muškarci koji imaju 40 godina staža i najmanje 53 godine i četiri meseca i žene koje imaju 35 godina i četiri meseca staža i najmanje 53 godine i četiri meseca života.

Za žene je predviđeno postepeno povećavanje starosne granice i staža, koje će do 2020. svake godine iznositi po četiri meseca godišnje, a naredne dve godine povećavaće se samo staž za po šest meseci godišnje. Za muškarce se ne povećavaju godine starosti ali se staž povećava do 2020. takođe za po četiri meseca, a potom do 2022. za po šest meseci godišnje.

Muškarci će i dalje moći da idu u penziju sa navršenih 65 godina i 15 godina staža a žene sa navršenih 60 godina i najmanje 15 godina staža. U starosnu penziju će se ići i sa 45 godina staža, bez obzira na godine života.

Izmenama se povećavaju i uslovi za dobijanje porodične panzije. Udovac stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršio 58 umesto 55 godina života, kako je predviđao sadašnji zakon. Udova stiče pravo kada napuni 53 umesto 50 godina života, kako je predviđao sadašnji zakon.

Prema izmenama zakona, povećavaju se uslovi i odlazak u penziju policijskih službenika, vojnih lica, službenika poreske policije, pripadnika Bezbedonosno informativne agencije i pojedinih pripadnika ministarstva spoljnih poslova.

Oni će u penziju ubuduće uz benificirani radni staž moći ići sa 55 godina, 25 godina staža i 15 godina efektivnog rada na tim poslovima, umesto sa sadašnjih 53 godine života, 20 godina radnog staža i 10 godina efektivnog rada na tim poslovima.

Prema izmenama Zakona penzije će se dva puta godišnje usklađivati i to 1. aprila i 1. oktobra. Pr itome, 1. aprila 2011. i 1. aprila 2012. usklađivaće se sa potrošackim cenama i pola procenta Bruto domaćeg proizvoda iz prethodne godine.

Od 1. aprila 2013. godine usklađivaće se sa potrošačkim cenama i rastom BDP-a samo ako bude veći od četiri odsto.

Svakog 1. oktobra će se penzije usklađivati sa rastom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

Izmenama zakona se ponovo uvodi novčana naknada za negu drugog lica a predlaže se i smanjenje ličnog koeficijenta sa četiri na 3,8 prilikom utvrđivanja najviše penzije, kako bi se smanjila razlika između iznosa najviše i iznosa najniže penzije.

Upućivanje zakona o penzijsko invalidskom osiguranju u Skupštinu je uslov da izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odbori Srbiji da povuče novu ratu od 380 miliona evra.

Vlada i MMF su krajem maja postigli dogovor o četvrtoj reviziji kreditnog aranžmana uz uslov da se usvoje zakoni i penzijsko invalidskom osiguranju i fiskalnoj odgovornosti.

strana 1 od 933 idi na stranu