Obaveza zapošljavanja invalida

Beograd -- Poslodavci u Srbiji će od 24. maja biti u obavezi da primenjuju odredbe koje se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Izvor: Tanjug
Podeli

Prema odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je stupio na snagu u maju 2009. godine, obaveza poslodavca koji ima od 20 do 49 zaposlenih biće da u radni odnos primi jednu osobu sa invaliditetom. Preduzeća u kojima radi 50 i više zaposlenih moraće da uposle dve osobe sa invaliditetom, a na svakih narednih 50 zaposlenih po jednu.

U slučaju novoosnovanog preduzeća neće postojati obaveza zapošljavanja invalida 24 meseca od dana osnivanja firme.

Pomenutim zakonskim rešenjem je predviđeno i da učešće u finansiranju zarade osobe sa invaliditetom ne može biti manje od 50 odsto prosečne zarade u privredi Srbije, prema poslednjem objavljenom zvaničnom statističkom podatku.

Za one privrednike koji ne zaposle osobe sa invaliditetom predviđeno je i plaćanje penala, u visini trostrukog iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, i to za svaku osobu koju nije zaposlio.

Poslodavac koji bude savestan i zaposli osobu sa invaliditetom uz obezbeđivanje posebnih uslova za rad, moći će da ostvari pravo na refundaciju troškova prilagođavanja radnog mesta za zapošljavanje tih osoba.

U slučaju da zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, poslodavac će imati pravo na subvenciju zarade u trajanju od 12 meseci.

Nezaposlenom osobom sa invaliditetom zakon smatra osobu od 15 do 65 godina starosti koja nije u radnom odnosu, niti je na drugi način ostvarila pravo na rad. Spremna je da radi i prihvati profesionalnu rehabilitaciju radi zapošljavanja, aktivno traži zaposlenje i vodi se na evidenciji nezaposlenih u Nacionalnoj službi zapošljavanja.

Status osobe sa invaliditetom imaju ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata, kao i osobe kojima je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti.

strana 1 od 982 idi na stranu