Država može oduzeti zemljište Luci

Beograd -- Država u svojim rukama ima jasne zakonske instrumente kojima može da oduzme zemljište Luke Beograd, ali ih još sve ne poteže, piše Borba.

Izvor: Borba
Podeli

Slučaj Luke Beograd se još više zamagljuje formiranjem gradske Komisije u čijem su sastavu i dva osporavana člana LDP, od kojih, protiv jednog Milana Perovića Republički odbor za sukob interesa vodi postupak za utvrđivanje da li je u sukobu interesa jer je pravni savetnik Luke.

Osim toga Komisija treba da "ispita činjenice u vezi sa svojinom nad zemljištem", ali im je prevashodni cilj da spreče takve slučajeve u budućnosti.

Čak i u slučaju da pravobranilac Beograda Sekula Strahinjić ne uspe da dobije spor oko prava korišćenja zemljišta Zakon o sredstvima u svojini građana Republike Srbije u članu 8b predviđa da Vlada Republike Srbije može odlučiti da se nepokretnost u državnoj svojini, koja nije u funkciji ostvarivanja nadležnosti državnih organa i organizacija i organa teritorijalnih jedinica, odnosno delatnosti javnog preduzeća, ustanove ili druge organizacije, oduzme od korisnika.

Vlada republike Srbije može odlučiti da se nepokretnost u državnoj svojini oduzme od korisnika ako se ta nepokretnost koristi suprotno zakonu ili prirodi i nameni nepokretnosti kao i radi davanja koncesije u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije.

Vlada republike Srbije može odlučiti i da se nepokretnost u državnoj svojini oduzme od korisnika i u slučajevima koji nisu navedeni u stavu od 1. do 3. ovog člana, pod uslovom da se korisniku obezbedi korišćenje druge odgovarajuće nepokretnosti.

Dejan Ranđić, predsednik Komisije Skupštine Grada, koja treba da ispita činjenice u vezi sa svojinom nad zemljištem "Luke Beograd", kaže da će tek na osnovu pristigle dokumentacije koju su od 13. aprila, kada je osnovana Komisija, tražili od nadležnih gradskih institucija, moći da definišu pravac rada.

"Praktično ćemo u narednom periodu imati i neposredne razgovore sa predsednicima nadležnih gradskih službi jer ne može da se očekuje da kao članovi budemo stručni za određenu problematiku. Ubuduće ćemo sednice održavati češće, jer dosada čekajući da nam se dostavi dokumentacija vezana za "Luku Beograd", nismo mogli da definišemo način rada", kaže Ranđić.

Na pitanje da li će njihova odluka biti obavezujuća za Skupštinu Grada, Ranđić navodi da to zavisi od odluke.

"To zavisi od toga i da li će se Skupština Grada izjašnjavati o odluci Komisije o "Luci Beograd". Ako iz našeg izveštaja proizilazi i nalog određenom gradskom organu onda je taj dokument obavezujući", tvrdi Ranđić.

Na konstataciju da je na predlog LDP-a za predsednika Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište postavljen Milan Perović koji je pravni savetnik "Luke Beograd", i da advokatska kancelarija u kojoj je radio Oliver Glišić, član Gradskog veća izabran takođe na predlog LDP, radi za "Luku Beograd" i Milana Beka, Ranđić kaže da su njih dvojica sve dileme već objasnili.

Advokat Slobodan Šoškić tvrdi da je zemljište vlasništvo države koje ona daje na korišćenje bilo Gardu ili firmama.

"Afera je već dovoljno narasla u medijaima da ima osnova da se, po Ustavu i drugim zakonima ovlašćeno Republičko tužilaštvo, time pozabavi i utvrdi da li ima osnova za pojedinačnu krivičnu odgovornost onih koji su učestvovali u tom poslu. Pravobranilac je advokat države i štiti njene interese, ali to u ovom slučaju nije dovoljno", kaže Šoškić.

strana 1 od 80 idi na stranu