Preporuke ombudsmana za lične karte

Beograd -- Zaštitnik građana preporučio MUP-u da građane koji podnose zahtev za izdavanje lične karte na jasan način obaveste o pravu da u ličnoj karti imaju ili nemaju čip.

Izvor: Tanjug
Podeli

U vezi sa izdavanjem ličnih karata sa biometrijskim podacima, ombudsman Saša Janković preporučio je da MUP utvrdi tekst obaveštenja za građane, saopšteno je iz njegove kancelarije.

Preporukom se ukazuje i na to da ta obaveštenja budu vidno istaknuta, u pisanom obliku, na jezicima i pismima u službenoj upotrebi u mestu u kome se zahtev predaje, u svim službenim prostorijama Ministarstva u kojima građani podnose zahteve za izdavanje lične karte i na drugim mestima gde se nalaze slične informacije, uključujući i elektronske prezentacije Ministarstva i njegovih organizacionih jedinica.

Janković je preporučio i da pri prijemu zahteva za izdavanje lične karte, radnik MUP-a koji radi na prijemu zahteva usmeno obavesti podnosioca zahteva o pravu da odluči da li će njegova lična karta sadržati čip, zatraži od građanina da se o tome izjasni i zabelešku o tome unese u spise predmeta.

U preporuci se kaže i da je, ukoliko se traži izdavanje lične karte maloletnoj osobi staroj od 10 do 16 godina, potrebno pribaviti i izjašnjenja njenih zakonskih zastupnika, a ukoliko se izjašnjenja maloletne osobe i njenih zakonskih zastupnika ne slažu, čip ne treba unositi u ličnu kartu.

Zakonom o ličnoj karti građani Srbije stariji od deset godina imaju pravo, a građani stariji od 16 godina pravo i dužnost da poseduju ličnu kartu.

U obrazac lične karte, između ostalog, upisuju se i slike biometrijskih podataka imaoca te isprave (fotografija, otisak prsta i potpis), a obrazac sadrži i prostor za kontaktni mikrokontrolor - čip i prostor za mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

U čip se unose svi vidljivi podaci na ličnoj karti, kao i podaci o državljanstvu, prebivalištu i adresi stana njenog vlasnika i jedinstveni matični broj roditelja.

Uredbom o upisu podataka u obrazac lične karte čip se može ugraditi u ličnu kartu samo na osnovu izričite saglasnosti osobe kojoj se izdaje nova lična karta, navedeno je u saopštenju zaštitnika građana.

strana 1 od 78 idi na stranu