Porodiljama puna plata

Beograd -- Vlada je usvojila predlog Strategije za podsticanje rađanja, koja predviđa da žene za vreme porodiljskog odsustva dobijaju punu platu.

Izvor: FoNet, Beta
Podeli

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je na konferenciji za novinare, posle sednice Vlade Srbije, izjavio da je Vlada odlučila da naknada za održavanja trudnoće više ne bude 65, već 100 odsto. On je naveo da će Vlada Srbije u narednim godinama angažovati na suzbijanju bele kuge.

Đelić je rekao da Vlada predlaže i da se isplata roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje jednokratno, a ne u ratama.

On je rekao da je Vlada usvojila nacrt Zakona o zaštiti podataka, koji, kako je objasnio, osigurava bezbednost zemlje i zaštitu privatnosti njenih građana.

Prema rečima Đelića, uslovi pod kojima će država dolaziti do privatnih podataka građana su strogo regulisani, a za sprovođenje zakona će biti zadužen poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

Đelić je kazao i da je donošenje zakona važno za saradnju sa međunarodnim organizacijama koje se suzbijanjem organizovanog kriminala, kao i da je zakon deo paketa zakona potrebnih da se Srbija nađe na beloj šengen listi.

Takođe, na sednici je utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji vlada Srbije i Bugarske.

Doneta je Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za podršku u sprovođenju poverenih poslova u poljoprivredi za 2008. godinu.

Na sednici je doneta Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2008. godinu, kao i genetičkih resursa domaćih životinja za istu godinu.

Vlada je donela Uredbu o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji, a na sednici je doneta odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za konkurentnost.

Doneta je Odluka o visini troškova postupka priznavanja novostvorene domaće i odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja.

Prema navodima vladine kancelarije za saradnju sa medijima, doneta je Odluka o izmeni Odluke o mreži ustanova socijalne zaštite.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2008. godinu.

Na sednici je usvojen Program rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih delatnosti informisanja.

Vlada je usvojila Program o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditiranje davanja u lizing mašina i oprema za 2008. godinu.

Na sednici je data saglasnost na Program zaštite i razvoja područja Nacionalnog parka Tara do 2011. godine.

strana 1 od 124 idi na stranu