Studenti traže stroži kodeks

Beograd -- Studenti Beogradskog univerziteta nisu zadovoljni sankcijama za profesore koji povrede moralna i profesionalna načela.

Izvor: Tanjug
Podeli

Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu Nemanja Petrović navodi da Kodeks profesionalne etike predviđa da najteža kazna bude objavljivanje imena profesora koji su se ogrešili o Kodeks na sednicama tela fakulteta i univerziteta i na oglasnim tablama, što nije dovoljno.

Petrović je najavio sednicu Studentskog parlamenta s tom temom za petak, 2. novembar. "Pokrenućemo izmenu Kodeksa i tražiti uvođenje sankcija u vidu smanjenja plate i suspenzije", rekao je Petrović, dodajući da će studenti na parlamentu raspravljati da li uopšte da delegiraju predstavnike u Odbor za profesionalnu etiku, koji ocenjuje povredu etičkih načela.

Pošto je po Kodeksu profesorima i asistentima opomenutim zbog nedoličnog ponašanja omogućeno da nastave da rade, studentima neće ni na pamet pasti da ih prijavljuju ako prekrše neki od kanona, rekao je Petrović.

Kodeks predviđa pet kanona, a kao moralno neprihvatljivo ponašanje posebno se izdvaja svaki oblik ataka na ličnost studenta, naročito seksualno uznemiravanje, ruganje i ismejavanje koje je polno obojeno, izlaganje polno uvredljivog i uznemiravajućeg materijala i zahtevanja polnih usluga u zamenu za određeno delovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.

Najblaža mera je opomena, odnosno pisano upozorenje bez javnog objavljivanja i ne čini deo dosijea nastavnika ili saradnika.

Javna opomena objavljuje se na sednici nastavno-naučnog veća fakulteta, instituta ili saveta fakulteta i Saveta Univerziteta, ako je zaposlen u toj instituciji.

Javna osuda će, pored objavljivanja na sednicima pomenutih tela, biti predstavlje na oglasnim tablama i sajtu Univerziteta i u Glasniku Univerziteta.

Akademci su nezadovoljni takvim kaznama i zbog toga što je u Pravilniku o odgovornosti studenata, kao mera za teške povrede discipline, predviđeno i isključenje sa fakulteta, što u slučaju profesora ne važi.

strana 1 od 571 idi na stranu