Venecijanska komisija o referendumu

Brisel, Podgorica -- Venecijanska komisija preporučila je da crnogorski državljani koji žive u Srbiji nemaju pravo da glasaju na referendumu.

Izvor: B92, FoNet
Podeli

Iako su u Nacrtu mišljenja Venecijanske komisije neke preporuke date, sada su političari u Beogradu i Podgorici otvorili novu dilemu različito tumačeći Nacrt Komisije. Dok u Beogradu tvrde da je za odluku o nezavisnosti potrebno da glasa više od 50 odsto od ukupno upisanih u birački spisak, u Podgorici kažu da je potrebno da za nezavisnost glasa polovina od onih koji su izašli na referendum.

Crnogorski zakon o referendumu predviđa da je za nezavisnost potrebno da glasa 50 plus 1 od broja izašlih. Član Venecijanske komisije Srđan Darmanović kaže da je Komisija preporučila da samo građani koji žive u Crnoj Gori mogu da glasaju na referendumu i da je potrebno da izlaznost bude preko 50 odsto birača da bi referendum bio validan.

To objašnjava i Aleksandar Simić, savetnik predsednika vlade Srbije: "Tačkom 39 Nacrta mišljenja komisije je jasno rečeno da na referendumu o nezavisnosti Crne Gore za nezavisnost mora da se izjasni više od 50 odsto birača upisanih u birački spisak Crne Gore. Što se tiče učešća državljana koji nisu upisani u birački spisak i koji žive u Srbiji, u jednom velikom razmatranju Venecijanska komisija je ipak stala na stanovište da, zato što ne postoje odgovarajući primeri uporedno u praksi, ne mogu da stanu na stanovište da ti ljudi imaju pravo da učestvuju u referendumu."

A koliko birača?

Savetnik premijera Srbije Aleksandar Simić kaže da je tačkom 39. nacrta mišljenja jasno rečeno da na referendumu o nezavisnosti CG za nezavisnost mora da se izjasni više od 50 posto  upisanih birača u birački spisak Republike CG.

U Podgorici se međutim pozivaju na tačku 40 Nacrta, koja u stvari referiše na postojeći Zakon o referendumu Crne Gore, kaže Simić: "Postojeći Zakon Crne Gore upravo sadrži odredbu da je za uspeh na referendumu potrebno da izađe polovina od upisanih birača i da onda polovina od onih izašlih glasa za uspeh na referendumu. Međutim, Venecijanska komisija potpuno jasno u tački 40. referiše da se ovde radi o secesiji, odnosno o promeni državnog statusa, i da je zbog toga potrebna jasna većina i jasno izražena i jasno izražena volja jasne većine."

Zamenik člana Venecijanske komisije Srđan Darmanović međutim tvrdi da Komisija u svom Nacrtu ne pominje koliko je glasova potrebno da bi odluka o nezavisnosti bila legitimna: "Uputila je na to da su neki raniji slučajevi referenduma o samoopredeljenju zahtevali preko 50 posto glasova 'za'. Ako ostavimo po strani pitanje da li se u crnogorskom slučaju radi o samoopredeljenju, što ja mislim da nije slučaj, jer se Crna Gora ne odvaja od Srbije, Venecijanska komisija je zapravo uputila glavne političke snage u Crne Gore da dogovorom nađu koja je to većina."

Srđan Darmanović je ocenio da je stav Komisije o referendumu u Crnoj Gori više politička preporuka nego pravno tumačenje.

Darmanović pretpostavlja da bi razgovori crnogorske vlasti i opozicije, u kojima će najverovatnije posredovati predstavnici EU, mogli da počnu već u drugoj polovini decembra.

Dileme nema, bar kad je reč o formulaciji referendumskog pitanja. Ono prema preporuci Komisije treba da glasi: Da li želite da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodnim i pravnim subjektivitetom?

Nacrt dokumenta koji je izradila Venecijanska komisija treba da bude potvrđen 16. decembra u Strazburu, nakon čega Savet ministara Evropske unije usvaja mišljenje kao svoj stav.

Reakcije u Crnoj Gori

Međutim vlast i opozicija u Crnoj Gori već sada iznose potpuno različite stavove o tome kako treba tumačiti preporuke Venecijanske komisije, od onih koji tvrde da će zbog toga vladajuća koalicija odustati od referenduma, do tvrdnji da je ključno ipak da je crnogorski Zakon o referendumu u skladu sa Evropom.

Vladajuća koalicija u Crnoj Gori smatra da je ključni stav nacrta preporuka Venecijanske komisije stav da crnogorski zakon o referendumu nije u nesaglasju sa evropskim standardima i što je upućen poziv vlastima i opoziciji da pokrenu dijalog o referendumskim pravilima.

Predsednik Crne Gore Fillip Vujanović kaže: "Naš zakon o referendumu je dobio zeleno svjetlo u odnosu na Venecijansku komisiju u smislu standarda koji su prilagođeni uz mogućnost da se cenzus prihvatljivosti dogovora vlasti i opozicije izmjeni uz utvrđivanje formalno većeg procenta prihvatljivosti u odnosu na onaj koji je sadašnji zakon utvrdio".

Glavni predmet spora vlasti i opozicije predstavlja tačka 39 Nacrta preporuka o crnogorskom referendumu u čijem se delu kaže da je odluka o samoopredeljenju legitimna i obično prihvatana tako što je odobri više od 50 odsto registrovanih birača.
Opozicija ovaj deo preporuka tumači kao imperativan zahtev Venecijanske komisije zbog čega zahteva promenu Zakona o referendumu, kaže predsednik Narodne stranke Predrag Popović: "Otvara se jedan dugotrajni proces pregovaranja na ovu temu sa ishodom koji ni u kom slučaju, u to sam potpuno siguran, neće uticati na nestanak državne zajednice".

Pored toga opozicija navodi da ipored jasnih preporuka Venecijanske komisije o dijalogu neće stupati u direktne razgovore sa vlašću. Predsednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić smatra da će vlast odustati od referenduma: "Smatramo da je time stavljena tačka na karijeru čitavog niza ovdašnjih političara, koji su građanima Crne Gore potrošili nekolike godine na prazne priče i konfrontiranje sa Srbijom".

Medjutim suverenističke stranke iorganizacije odbacuju ovo tumačenje člana 39 i tvrde da je u tom stavu naveden primer iz drugih zemalja a o čemu više puta ponovljeni stavovi da o potrebnoj većini treba odlučiti dogovorom vlasti i opozicije.

Koordinator pokreta za nezavisnost Rade Bojović tvrdi da se stav o više od 50 odsto birača ne odnosi na referendum u Crnoj Gori: "Venecijanska komisija izričito navodi niz primera i između ostalog govori da u određenim slučajevima pravo na samoopredljeljeljenje postoje i slučajevi od 50 posto od registrovanih birača".

U strankama vladajuće koalicije takođe otvaraju pitanje da li se izraz "više od pedeset posto registrovanih" birača odnosi na birače upisane u birački spisak ili na birače koji će izaći na birališta tokom glasanja na referendumu. Očekuje se da član 39 bude razjašnjen na prestojećoj plenarnoj sednici Venecijanske komisije 16. decembra, na kojoj će učestvovati predsednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i funkcioner opozicione Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović.

strana 1 od 89 idi na stranu