SCG 106. od 133 zemlje po korumpiranosti

Beograd --

Izvor: B92 Svet, Srbija i Crna Gora
Podeli

Srbija i Crna Gora nalazi se na 106. mestu ovogodišnje liste Transparensi internešnela na kojoj su 133 zemlje rangirane po stepenu korupcije. Prema rezultatima koje je predstavila ova organizacija, 70 odsto zemalja ima indeks ispod granice prihvatljivosti. Upoređujući ove rezultate sa prethodnim istraživanjem, predsednik Transparensi Internešenela u Srbiji Vladimir Goati je rekao: "Mala uteha je u tome što kad smo poslednji put bili obuhvaćeni ovakvim istraživanjem, čiji su rezultati 'biblija' za investitore, tada je bilo obuhvaćeno 90 zemalja, 2000. godine, onda smo se našli na 89. mestu. Relativno gledano, mi smo na boljem mestu. Vrednost našeg indeksa bio je 1,3, a sada je 2,3. To jeste povećanje od 77%, ali startna osnova jako niska i smatra se da je 5 neka dozvoljena granica i da zemlje koje imaju indeks ispod 5 imaju neke probleme".

Goati navodi da pomeranje indeksa korupcije naviše zavisi od zaokruživanja institucionalnog okvira, donošenja nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i želje da se ti propisi sprovedu dosledno i uz minimum kompromisa. Govoreći o tome kakve bi pouke političari trebalo da izvuku posle objavljivanja ovih rezultata, Goati je rekao: "Političari imaju delimičan razlog da budu zadovoljni, ali itsot tako, pitanje je da li je moglo više da se učini. Moj komentar bi bio da je to mnogo manje nego što bih ja želeo, a otprilike onoliko koliko se moglo očekivati".

Od država bivše SFRJ najviši indeks ima Slovenija 5,9, dok se naša zemlja nalazi u grupi sa sa Makedonijom, Bolivijom, Hondurasom, Sudanom, Ukrajinom i Zimbabveom. Najmanji stepen korupcije imaju Finska, Danska, Novi Zeland, Singapur i Švedska. Najkorumpiranije zemlje su, između ostalih, Bangladeš, Nigerija, Tadžikistan i Gruzija. Među zapadnoevropskim zemljama nivo percepcije korupcije je visok u Grčkoj i Italiji.

Info

strana 1 od 760 idi na stranu