Da li su u Srbiji obezbeđene verske slobode? Da li su sve crkve i verske zajednice ravnopravne?

Podeli

5. Pitanje

U Republici Srbiji su stvoreni uslovi da se u Registar crkava i verskih zajednica, ukoliko ispune kriterijume propisane Zakonom o crkvama i verskim zajednicama , upišu i na taj način priznaju sve crkve i verske zajednice koje deluju u državi i čiji ciljevi, učenje, obredi ili delovanje nisu suprotni Ustavu Republike Srbije i ne ugrožavaju prava drugih.

U primeni Zakona o crkvama i verskim zajednicama kojim su konfesionalne zajednice određene kao crkve i verske organizacije čiji je pravni status bio regulisan prijavom u skladu sa Zakonom o pravnom položaju verskih zajednica FNRJ i Zakonom o pravnom položaju verskih zajednica SRS uočena je nedoumica u pogledu regulisanja pitanja da li i konfesionalne zajednice prilikom registracije moraju da podnesu zahtev uz koji prilažu i odluku o osnivanju. Da bi se ta nejasnoća adekvatno regulisala, pripremljeno je autentično tumačenje Zakona kojim je predviđeno da za upis u Registar crkava i verskih zajednica, konfesionalne zajednice, uz prijavu, za upis u Registar kojim se priznaje kontinuitet sa ranije stečenim pravnim subjektivitetom, podnose prijavu koju su nadležnom organu podneli prema odredbama ranije važećih zakona, statut ili drugi dokument kojim je regulisana unutrašnja organizacija i način rada, prikaz osnova verskog učenja i verskih obreda, kao i izjave vernika o pripadnosti konfesionalnoj zajednici u broju koji je potreban za osnivanje verske organizacije.

Pošaljite odgovor na državni izveštaj

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 3 idi na stranu