/ UN 2012 109

Da li smatrate da su uslovi u rezidencijalnim ustanovama, i u ustanovama za mentalno zdravlje u kojima borave osobe sa invaliditetom, adekvatni?

Na pitanje da li smatrate da su uslovi u rezidencijalnim ustanovama, i u ustanovama za mentalno zdravlje u kojima borave osobe sa invaliditetom, adekvatni, država je odgovorila:

U skladu sa Strategijom za razvoj zaštite mentalnog zdravlja broj pacijenata u specijalnim psihijatrijskim bolnicama je značajno redukovan i smanjena je dužina njihovog boravka u tim institucijama. Pripremljen je Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti duševno bolesnih lica kojim se uređuje organizovanje i sprovođenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, organizacija i uslovi lečenja i smeštaj duševno bolesnih lica u stacionarne i druge zdravstvene ustanove.

Izvor:

8. Pitanje

U skladu sa Strategijom za razvoj zaštite mentalnog zdravlja broj pacijenata u specijalnim psihijatrijskim bolnicama je značajno redukovan i smanjena je dužina njihovog boravka u tim institucijama. Pripremljen je Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti duševno bolesnih lica kojim se uređuje organizovanje i sprovođenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, organizacija i uslovi lečenja i smeštaj duševno bolesnih lica u stacionarne i druge zdravstvene ustanove.

Pošaljite odgovor na državni izveštaj

Komentari 109
Čitajte
Pošalji komentar