Unapređuje se nаstаva zа decu sа invаliditetom

Beograd -- Ministаr prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа Mlаden Šаrčević izjavio je danas da to ministаrstvo rаdi nа prilаgođаvаnju nаstаve zа decu sа invаliditetom.

Izvor: Beta
Pošaljite komentar
  1. Kako bi se unapredio kvalitet nastave za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom potrebno je pre svega angažovati ljude školovane za rad sa osobama kojima su neophodni raznovrsni nivoi podrške. Pre svega visokoobrazovni kadar sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Takođe, uspostaviti blisku saradnju sa "specijalnim" školama, koje mogu služiti kao resursni centri kako u pogledu kvaliteta zaposlenih, tako i didaktičkih sredstava i asistivne tehnologije. Angažovati stručnjake koji se minimum 4 godine na svom fakultetu intenzivno bave problematikom osoba sa invaliditetom. Ne priučene pedagoge, psihologe, nastavnike i dr. koji su prošli nekoliko kurseva, obuka i koji ne mogu imati celovitu sliku o svim teškoćama, izazovima i rizicima sa kojima se deca, mladi i odrasli sa invaliditetom suočavaju.
     (milos, 23. oktobar 2017 14:20)

    # Link komentara