"Tvrdnje o krađi stvaraju tenzije"

Marko Blagojević iz Cesida ocenjuje da su tenzije, koje mogu da vode ka neredima, jedina posledica tvrdnji o navodnoj izbornoj krađi.

"Tenzije su jedina posledica koja iz ovoga može da proizadje, a one mogu da vode i ka neredima. Tenzije su poslednje što je potrebno da se dogodi u izbornom procesu", rekao je Blagojević.

Blagojević je takodje naveo da Cesid u drugom krugu predsedničkih izbora, i pored apela stranaka da se pojača kontrola na izborima, nema uslova da poveća broj posmatrača.

Prema njegovim rečima, mogućnosti Cesida da kontoliše izbore su onolike koliko ima novca da se kontrolori finansiraju.

"Kada su medjunarodni posmatrači bili kod predstavnika partija i opozicije i pozicije, i demokrata i naprednjaka, i pitali ih kakvi su izbori u Srbiji oni nisu štedeli reči da opišu koliko su izbori u Srbiji dobri", rekao je Blagojević.

Nakon toga, dodao je Blagojević, OEBS je o tome izveštio svoje zemlje članice, koje imaju donatore i koji, kad im se Cesid obrati za pomoć i finansiranje za posmatranje izbora, postavljaju legitimno pitanje - "šta će sada nezavisno posmatranje izbora kad se izbori u Srbiji dobri".

Blagojević je dodao da će Cesid i u nedelju izlaziti sa procenama rezultata izbora.

Govoreći o situaciji u zemlji izmedju dva izborna kruga, Blagojević je rekao da ona podseća "na maglu u kojoj se ne naziru oblaci", kao i da u javnosti niko ne zna činjenice, jer su informacije koje se plasiraju šture.

"To je ogroman problem, jer se stvara ličan odnos koji može da vodi do podizanja tenzije, što Srbiji nije potrebno", naveo je Blagojević dodajući da svi akteri koji su uključeni u priču o navodnoj izbornoj kradji - partije, tužilaštvo, policija i izborna adminsitracija u najkraćem roku treba da iznesu istinu u javnost.

On je naveo i da je na izborima 6. maja Cesid imao 1.000 posmatrača na reprezentativnim mestima i da oni nisu uočili ništa više neregularnosti nego što je to bio slučaj na prethodnim izborima.

Blagojević je objasnio i da kada se završi glasanje, izbroje glasovi, utvrdi koliko je ko dobio glasova i popune zapisnici koje su potpisali članovi biračkog odbora, ti zapisnici postaju dokazni materijal.

Nakon zaključivanja zapisnika, dodao je Blagojević, glasački listići služe kao dokazni materijal, jer ukoliko postoje prigovori RIK može da naloži da se ponovo prebroje glasovi sa nekog biračkog mesta, a ukoliko nema žalbi listići postaju deo arhivske gradje.

On je dodao i da se nakon sastavljanja zapisnika džakovi sa izbornim listićima odnoše u opštinske ili Republičku izbornu komisiju i da je moguće da je džak, za koji SNS tvrdi da je dokaz izborne kradje, "na najrazličitije načine" mogao da dodje u njen posed.

Povodom zahteva Demokratske stranke Srbije da se svi glasovi ponovo prebroje, Blagojević je rekao da nije u mogućnosti da zauzme jasan stav o tome jer su sve činjenice u javnosti šture, ali da procedura i zakoni ne predvidjaju tu mogućnost.

"U suštini se malo toga desilo. SNS je izašla sa jednim džakom, Tužilaštvo ispituje jedan džak, a pominje se kradja 500.000 glasova. Ovo se sve odvija na komunikacijskom nivou i normalno je da će svako da priča ono što mu ide na ruku. Nema informacija i zato se ljudi opredeljuju da veruju jednima ili drugima u zavisnosti od toga koliko im se svidja ovaj ili onaj", naveo je Blagojević.

On smatra i da su, u odnosu na izbore 1990, 1996. i 2000. godine, kada je bilo reči o kradji na izborima, mogućnosti da se one ponove znatno umanjene, kao i da je od tada kontola na biračkim mestima od strane partija znatno organizovana i pojačana.