RIK: Radna tela u Vranju i Raškoj

Beograd -- RIK će u Vranju i Raškoj, gde će se prebrojavati glasovi sa Kosova, formirati radna tela koja će pomagati pri utvrđivanju rezultata izbora.

Članove radnih tela imenovaće Republička izborna komisija, a u njima će biti predstavnici svih poslaničkih grupa, koje imaju pravo da predože članove u zavisnosti od broja biračkih mesta u opštinama.

Poslaničke grupe mogu da predlože po jednog člana radnog tela u opštinama u kojima je određeno do pet biračkih mesta, po dva člana u opštinama sa od pet do deset biračkih mesta i po tri člana za opštine u kojima ima više od deset biračkih mesta.

Članovi radnih tela pomagaće koordinatorima RIK-a pri organizovanju prijema izbornog materijala sa Kosova u Vranje i Rašku, kao i pri otvaranju glasačkih kutija, utvrđivanju rezultata i popunjavanju zapisnika o radu.

Oni će imati zadatak i da, po utvrđivanju rezultata glasanja, preuzimaju izborni materijal od biračkih odbora i predaju ga koordinatorima RIK-a.

Članovi radnih tela imenovani za opštine iz Kosovskog, Kosovsko-pomoravskog i Prizrenskog upravnog okruga obavljaće svoju dužnost u Vranju, a oni imenovani za opštine Kosovsko-mitrovačkog i Pećkog upravnog okruga u Raškoj.

Sekretar RIK-a Veljko Odalović rekao je da će nakon zatvaranja biračkih mesta 6. maja u 20 časova, ukupno 106 glasačkih kutija sa Kosova, po 53 za parlamentarne i predsedničke izbore, vozilima OEBS-a biti prevezeno u Rašku i Vranje.

"Kad se zatvore biračka mesta, materijal se pakuje i kreće ka Raškoj i Vranju. Predsednik biračkog odbora se ne odvaja od kutije. Imamo potpunu kontrolu nad tim procesom", rekao je Odalović.

RIK će radna tela obrazovati najkasnije do 5. maja.