RIK usvojio tekst upućen biračima

Beograd -- U ponoć počela predizborna tišina, pred izbore koji će se održati 6. maja. RIK usvojio tekst saopštenja upućen biračima o načinu glasanja.

Tekst Republičke izborne komisije usvojen je kasno sinoć, a odnosi se na to na koji način birači mogu da ostvare izborno pravo na glasanju za predsednika i parlament Srbije, a koji će biti emitovan u televizijskim i radio programima.

U saopštenju se građani, koji imaju biračko pravo i koji su upisani u jedinstveni birački spisak, podsećaju da mogu da ostvare svoje ustavno pravo i glasaju na izborima za poslanike i za predsednika Srbije.

"Svi birači treba da dobiju pismeno obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mesta na kojem galsaju i rednim brojem pod koji su upisani u izvod iz biračkoh spiska. Napominjemo da birač može da glasa i bez dobijanja tog obaveštenja", navodi se u saopštenju.

Birač može, istakao je RIK, da na biračkom mestu pristupi glasanju samo ako pruži na uvid biračkom odboru važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu koji sadrže jedinstven matični broj građana.

Birač koji želi da glasa, a nije u mogućnosti da dođe na biračko mesto, o tome može da obavesti birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11 sati, stoji u saopštenju koje će biti objavljeno u elektronskim medijima.

Tekst saopštenje će u televizijskim programima biti prikazan crnim slovima na beloj pozadini, uz koji je prikazan Mali grb Srbije. Istovremeno će tekst čitati spiker, a u donjem desnom uglu ekrana tekst će tumačiti tumač mimičnim pokretima za guvoneme.

U radio programima tekst treba da bude predstavljen čitanjem, što mora da učini lice koje nije bilo angažovano u izbornoj kampanji.

Izbori će biti održani u nedelju, 6. maja 2012. godine, u vremenu od sedam do 20 časova, piše u saopštenju koje je usvojio RIK.

RIK je utvrdio da konačan broj birača za izbore 6. maja iznosi 6.770.013.