Štefan File: Brisel ohrabruje Nikolića

Brisel želi da se dobri odnosi između EU i Srbije nastave, istakao je, u ekskluzivnom intervjuu za „Novosti“, evropski komesar za proširenje Štefan File, koji dolazi u ponedeljak u Beograd da prisustvuje inauguraciji novog predsednika Srbije Tomislava Nikolića.

File, istovremeno, podstiče političke stranke da novu vladu formiraju što pre, jer reforme, neophodne za dobijanje datuma za početak pretprijemnih pregovora za članstvo u EU, ne mogu da čekaju.

Kako gledate na rezultate predsedničkih i parlamentarnih izbora u Srbiji?

"Pre svega, izbori su bili slobodni i pošteni, i mi smo, kao Evropska unija, čestitali Srbiji na njihovom kompetitivnom i mirnom sprovođenju. Takođe smo čestitali Tomislavu Nikoliću na njegovom izboru za predsednika Srbije. Sada s nestrpljenjem očekujemo pun nastavak rada u skupštini i brzo formiranje nove vlade."

Hoće li se nešto promeniti u odnosima između EU i Srbije, sada, posle izbora Tomislava Nikolića za predsednika?

"Želimo da se dobri odnosi između EU i Srbije nastave. Srbija je nedavno dobila status kandidata i njeni glasači su dali veoma jasan signal podrške za nastavak evropske orijentacije u politici vlade. Srpsko rukovodstvo je dobilo veoma snažan mandat da nastavi ovu politiku i da se brzo pređe na sledeći korak u evropskim integracijama zemlje. To je početak pretprijemnih pregovora za punopravno članstvo, onda kada neophodni uslovi budu ispunjeni."

"Očekujemo od novog predsednika i nove vlade da nastave rad na reformama koje se odnose na EU. Takođe očekujemo od svih srpskih političkih lidera da govore i deluju odgovorno i da daju pozitivan doprinos pomirenju u regionu."

Postoje veliki izgledi da Boris Tadić postane premijer. Šta mislite o tome i kako ocenjujete dosadašnju saradnju s njim, dok je bio predsednik?

"Na Srbiji i srpskim političkim partijama je da oforme novu vladu i odluče ko će biti premijer. Ko kod da bude novi premijer, radujemo se saradnji s njim, ili njom. Što se bivšeg predsednika tiče, saradnja između Borisa Tadića i evropskih institucija je bila izuzetna."

Na šta bi nova vlada naročito trebalo da usredsredi napore?

"Snažno ohrabrujem predsednika Nikolića i buduću srpsku vladu da nastave na putu evropskih intregracija Srbije, sa naročitom odlučnošću da ostvare dodatni napredak koji bi omogućio Evropskoj komisiji da preporuči otvaranje pretprijemnih pregovora."

"EU očekuje od Srbije da ostvari dalji napredak u dijalogu između Beograda i Prištine, s ciljem vidljivog i održivog poboljšanja odnosa. To će zahtevati visoki osećaj u vođenju države, u duhu saradnje i pomirenja u regionu, u čemu je ostvaren napredak poslednjih godina. Takođe će biti od suštinske važnosti da se zamah reformi nastavi, kako bi bilo potvrđeno da Srbija u dovoljnoj meri ispunjava političke kriterijume. Preciznije, Srbija treba da nastavi s reformom pravosuđa i borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala."

Može li Srbija da se nada da bi do kraja godine mogla da dobije datum za početak pregovora za članstvo u EU?

"Kao zemlja kandidat, Srbija treba da započne pregovore o pristupanju. Pitanje tajminga je u potpunosti u rukama vlade. Otvaranje pretprijemnih pregovora je jasno povezano s napretkom u preduzimanju daljih koraka u poboljšanju odnosa s Kosovom, u skladu s procesom stabilizacije i pridruživanja."

Hoće li dijalog između Beograda i Prištine biti uskoro nastavljen?

"Postoje velika očekivanja da se dijalog nastavi što je pre moguće. Takođe je, kao prioritet, važno baviti se pitanjima sprovođenja do sada postignutih sporazuma. To je jedan od ključnih razloga zbog čega bi nova vlada trebalo da bude brzo formirana."