Stojiljković: Moguće tri varijante vladajuće većine

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković je izjavio da teme kojima su stranke tokom kampanje pokušavale da pridobiju birače ukazuju na mogućnost da budu formirane tri varijante vladajuće koalicije - demokrate i socijalisti, naprednjaci i socijalisti i naprednjaci i demokrate.

On je, tokom predstavljanja rezultata istraživanja "Predizborna obećanja i postizborna realnost 2012" koje su sproveli Fondacija "Konrad Adenauer" i Istraživački tim Centra za demokratiju FPN, rekao da na političkom polju dominiraju centrističke pozicije, što omogućava najšire moguće koalicije.

Stojiljković je ocenio da prva varijanta vlade, u kojoj bi bila primenjena tzv. kohabitaciona formula nosi sa sobom tri moguća problema.

Problem bi, prema mišljenju Stojiljkovića, moglo da predstavlja pitanje priznanja Kosova, kao i prenaglašeni evroatlantizam i protržišna orijentacija "Preokreta".

Pored toga, URS bi mogao da izazove nesporazume insistiranjem na sprovođenju regionalne političke i poreske decentralizacije, dok se od PUPS-a očekuju otpori reformi penzionog sistema i socijalnih fondova.

Za formiranje druge moguće vladajuće koalicije, koju bi činili SNS, DS S i SPS, problem bi mogao da predstavlja koncept političke i vojne neutralnosti DS S-a, kao i strateški socijaldemokratski interes SPS-a i prioritet njihovog starog partnerstva s Demokratskom strankom.

Što se tiče tzv. velike koalicije, ona bi, prema Stojiljkovićevom mišljenju, bila programski izvodljiva, ali bi bila strateški i interesno politički nestabilna i opterećena ogromnim nepoverenjem.

Govoreći o očekivanjima od novog predsednika Srbije, Stojiljković je istakao da Nikolić ima "stravičnu potrebu" da se legitimiše kao predsednik svih građana Srbije.

"Pored toga, on želi da stekne reputaciju solidnog pregovarača u regionu i da pokaže da je kooperativan i u Evropi. Neki cinici smatraju da će u Evropi čak biti i kooperativniji, jer je početnik i može se malo pritisnuti dodatno", rekao je Stojiljković.

Rezultati istraživanja "Predizborna obećanja i postizborna realnost 2012" pokazuju da su stranke rado govorile o borbi protiv siromaštva, socijalnoj politici, merama za povećanje zaposlenosti, spoljnoj i regionalnoj politici, kao i o borbi protiv korupcije i kriminala, rekla je jedna od članica Istraživačkog tima Ana Stojiljković.

Ona je dodala da političke partije nisu dovoljno detaljno razradile svoje programe, tako da se po velikom broju pitanja međusobno ne razlikuju dovoljno, što građanima nije pružilo priliku da odluku o izboru donesu na potpunim informacijama.