Rezolucija Republike Srbije

Srbija je Skupštini UN podnela Rezoluciju kojom se predlaže zaključak povodom savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu.

Podeli

REZOLUCIJA REPUBLIKE SRBIJE

u vezi sa tačkom 77. dnevnog reda 64. zasedanja Generalne skupštine:

"Zahtev da Međunarodni sud pravde donese savetodavno mišljenje o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom"

Generalna skupština,

Rukovođena principima sadržanim u Povelji Ujedinjenih nacija,

Imajući u vidu svoje funkcije i ovlašćenja na osnovu Povelje Ujedinjenih nacija,

Podsećajući na svoju rezoluciju 63/3 od 8. oktobra 2008,

Svesna da nije postignut dogovor između strana o posledicama jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova od Srbije,

Vodeći računa o činjenici da jednostrana secesija ne može biti prihvatljiv način za rešavanje teritorijalnih pitanja,

1. Prima na znanje Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde doneto 22. jula 2010. o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom,

2. Poziva strane da pronađu uzajamno prihvatljivo rešenje za sva otvorena pitanja putem mirnog dijaloga, u interesu mira, bezbednosti i saradnje u regionu,

3. Odlučuje da uključi u privremeni dnevni red 66. zasedanja tačku pod nazivom: "Dalje aktivnosti posle donošenja savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom".

strana 1 od 29 idi na stranu