Vlada Srbije i farmaceutska kompanija MSD potpisali Meromorandum o razumevanju