Pukla vodovodna cev na Banjici – pešaci ne mogu da prođu ulicom