Doktor Perišić o pilećoj džigerici: Treba li je jesti?