U 80% uzoraka krvi nalaze se čestice plastike: Dr Stanišić upozorava šta treba da izbacimo iz upotrebe