Najstrastveniji kolekcionar iz Jagodine: Kolekcija od preko 4.000 automobila