KreŠe gradnja Linijskog parka, uvodi se i nova linija