Dnevnica i 3.000 dinara, a posao niko neŠe da radi