Hiljade ljudi u Šapcu – protest protiv prebijanja bageriste; građani izašli na ulice