Seničić: "Izjava kolege pogrešno protumačena", "Turističke agencije nisu dobile pomoć"