"Prvo ćemo sagraditi novi most, pa tek onda rušiti Pančevački"; "Putarine neće poskupeti"