Uprkos čišćenju čukarički rukavac ponovo je u lošem stanju