"Predatori imaju šablon koji možemo da prepoznamo"