Šta gost lokala treba da radi u situaciji kada stigne račun, a vlasnik ne prima kartice?