Da li je Vulin unapređen ili vojnim rečnikom rečeno - ražalovan?