"Seksualnost mora da se održi, a ne da se traži veštačka vagina ili žena"