"Džon Jovanović neće moći da spava od naših predloga"