Mali: Od 1. januara poveĉanje penzija 5,9 procenata