Vlada donela odluku: Zamrzavaju se sve vojne vežbe i aktivnosti sa svim partnerima