"Prvi put u istoriji imamo stopu rasta najveŠu u Evropi"