"Dezinformacije su da u Novom Pazaru nema opreme i lekova"