Pacijent sa Sajma: Vreme je dobro organizovano, imamo zanimaciju