Radojičić: Cilj je da što više ljudi testiramo, u rad uključeno više laboratorija